Rabu, 25 Mei 2016

Budowa plot plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu do starostwa powiatowego prócz kilku wypadków.

Konstrukcja sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne wypadki.

Ploty PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane miedzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia balustrady PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji a także zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania ogrodzenie PCV na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są specjalne uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W przypadku kiedy planowane plotki Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar